top of page
BIT IS

BIT IS - BIT VERUS poslovno informacijski sustav

BIT IS  je poslovno informacijski sustav neophodan u poslovanju. Sastavljen iz modula  koji prate procese financijskog poslovanja, računovodstva, nabave, veleprodaje i maloprodaje. Modularnost i prije svega tehnološka izvedba omogućuje implementaciju sustava u društva raznih djelatnosti. Specifičnosti i različitosti rješavaju se parametarski do najsitnijih detalja čime sustav postaje prilagođen svakom društvu po mjeri.
Sustav izgrađen po najvišim standardima vezan na bazu podataka SAP SQL Anywhere u potpunosti osigurava rad i najzahtjevnijim korisnicima. Jednostavnost u radu sustavom za upravljanje bazom podataka smanjuje cijenu i time sustav postaje otvoren za srednje i male poslovne subjekte. 

 

Bit VP

Bit DM

Bit URA-IRA

Bit RMK

Bit Loyalty

Expertni sustavi

BIT FINK - Financijski modul BIT IS sustava koji sadrži glavnu knjigu i saldakonti i u potpunosti je povezan sa ostalim modulima sustava što omogućuje automatska knjiženja po zadanim shemama kontiranja.

Poslovnu godinu moguće je definirati ne samo kao tekuću godinu već prema željenom izboru perioda (01.09.-31.08.) sa automatskim zaključenjem i prijenosom u novu godinu.

Omogućeno je mnoštvo pregleda i ispisa prema zadanim kriterijima što osigurava praćenje financijskih stanja i daje vodstvu poduzeća sigurne pokazatelje za donošenje pravih odluka. 

BIT FINK

BIT FINK
BIT URA-IRA

BIT URA-IRA - Knjiga ulaznih i izlaznih računa u pravilu nastaje automatskim prijenosom no po želji moguće je konfigurirati modul kao samostalni produkt za ručni unos.

Knjiga ulaznih i izlaznih računa jedan je od glavnih elemenata za obračun PDV-a. 

U sustavu se može definirati više vrsta knjiga sa vlastitim shemama kontiranja. 

Računi maloprodaje i ugostiteljstva prenose se u knjigu kao suma dnevnog prometa uz formiranje R1/R2 računa.

Povezanost svih modula u cjelinu BIT IS sustava omogućuje da preko knjige URA-IRA direktno pristupimo dokumentu u evidenciji dokument managementa. 

BIT URA-IRA

BIT DM

BIT DM - Document management ili dokumentni sustav je modul upravljanja dokumentima.

Osim klasifikacije i organizacije dokumenata sustav je prvenstveno namjenjen upravljanju i kontroli poslovanja.
Standardni procesi ulaza dokumenata od skeniranja i klasifikacije nadovezuju se procesom odlučivanja. Od početnog ulaza u sustav dokumenti su automaskim povezivanjem klasifikacije prema sektorima i mjestima troška vezani za korisnika sustava i vidljivi menadžmentu ​prilikom odlučivanja. Menadžment ima uvid u statuse dokumenata, uz napomene prema nivou riješenosti kao i nivou odlučivanja i odobravanja.

Povezani u jedinstvenu cjelinu dokumenti automatikom postaju dio Knjige URA-IRA i vidljivi su u cijelom sustavu ovisno o dozvolama pristupa dokumentima.

BIT DM

BIT BLG - Modul blagajničkog poslovanja sa obračunom putnih naloga i loko vožnje.

Povezanost sustava omogućuje dohvat faktura prilikom plaćanja putem blagajne.

Vođenje putnih naloga i loko vožnje razrađen i automatiziran do najmanje pojedinosti i do veze na automatsku izradu i praćenje JOPPD-a.

BIT BLG

BIT BLG
BIT PK

BIT PK - Modul za obračun plaće i upravljanje kadrovskom evidencijom.

Modul je rastao dugi niz godina i davno položio ispit zrelosti u tvrtki "Čistoća Zagreb" sa tisučama zaposlenih. Razrađen do detalja morao je naknadno biti razdvojen u dvije verzije. Master verzija za najzahtjevnije korisnike i mini verzija za korisnike manjih tvrtki kako bi im se olakšao rad i uklonili registri koji za njihove zaposlene nisu neophodni i nemaju ih u svojim obradama.

Obradom plaće automatizirana je izrada JOPPD dokumenata.

BIT PK

BITVP - Veleprodajni Modul BIT IS sustava za poduzeća koja u sustavu poslovanja imaju prodaju robe prodavaonicama, industrijskim, komercijalnim ili drugim korisnicima, ili drugim trgovcima na veliko, odnosno prodaju robe svima osim krajnjem kupcu. Omogućuje formirajnje i obradu dokumenata nabave i prodaje gdje su neki od dokumenata narudžba dobavljaču, primka, ponuda kupcu, narudžba kupca, predračuni, veleprodajni računi, nalozi prodaje i sl.

U sustavu je omogućen rad sa više poslovno-prodajnih jedinica sa automatskim formiranjem skladišnih dokumenata za više skladišta. 

Cjenike je moguće definirati u više valuta, prema zonama poslovanja i sa ugrađenom kontrolom poslovno definiranih uvjeta prodaje.

Program je u potpunosti povezan sa knjigom URA /IRA kao i financijskim poslovanjem sa automatskim knjiženjima. 

BIT VP

BIT VP

BITRMP - Modul robno/materijalnog poslovanja u kojem se vrši kreiranje i obrada skladišnih dokumenata. Modul povezan sa veleprodajom, maloprodajom ili ugostiteljskim poslovanjem omogućuje praćenje stanja skladišta sa količinama ulaza i izlaza, prosječnim cijenama, maloprodajnim i veleprodajnim cijenama,  minimalnim zalihama i svim potrebnim parametrima za uspješno upravljanje robom. 

Omogućen je rad sa više skladišta i prijenosom robe međuskladišnicama sa uvidom u robu koja je u transferu.

Proces inventure moguć je korištenjem ručnih terminala i automatskim prijenosima potrebnih i popisanih stanja kao i automatiziranim otpisima kala za ugostiteljstvo i proizvodnju. 

Pregledi inventure i dokumenata viškova i manjkova.

Modul povezan sa financijama sadrži automatska knjiženja ulaza i izlaza robe.
 

BIT RMK

BIT RMK
BIT OS

BITOS - Modul za vođenje osnovnih sredstava i sitnog inventara.

Modul povezan sa financijama sadrži automatska knjiženja obrade amortizacije.

 

BIT OS

BIT MP

BITMP - Maloprodajni modul, odnosno maloprodajna fiskalna kasa sa ugrađenim i razrađenim modelima prodaje, mogućnostima različitih cjenika, popusta i dodataka.

Modul ima mogućnost veze na Bit Loyalty sustav.

Modul je prvenstveno dio Bit IS sustava ali može biti samostalan i u potpunosti povezan sa bilo kojim drugim softverom na tržištu koji posjeduje izlazne procese prema maloprodajnim kasama. 

BIT MP

BIT REST

BITREST - Modul za ugostiteljsko poslovanje sa fiskalnom kasom i BackOffice poslovanjem. 

Vrhunsko profesionalno rješenje za ugostitelje. Program u kojem ne postoje elementi koje bi ugostitelj zahtjevao i paket ne bi mogao ispuniti. Riješenje sa takvom snagom koja je morala biti opisana i zahtjeva opširniju prezentaciju na vlastitim stranicama

BIT REST

BIT Loyalty

BITLoyalty programsko rješenje za autorizacijsko – kartični – loyalty sustav namijenjen svima onima koji korisnike svojih usluga  žele motivirati na veću ali kontroliranu potrošnju, kao i davati korisnicima veću važnost i pažnju uz posebne pogodnosti i/ili nagrade.

 

Korisnik se pomoću svoje identifikacijske ID kartice na više načina registrira u autorizacijskom sustavu. Sustav obrađuje njegov zahtjev u više razina na osnovu kartičnog i loyalty sistema definiranih postavki. 

 

Sustav zaštite riješen je sofisticiranim kriptografskim alatima i visoko definiranim standardima koji onemogućuju već sami pristup podacima čime je krađa u potpunosti sprijećena.

BIT Loyalty

 Skinite cjenik

bottom of page